Marvel's CCO Joe Quesada Responds to David Ayer's "F*** Marvel" Comment

Marvel’s CCO Joe Quesada Responds to David Ayer’s “F*** Marvel” Comment

Marvel’s CCO Joe Quesada Responds to David Ayer’s “F*** Marvel” Comment

hats-deadshot